Reklamacje

Pomimo moich najszczerszych chęci i ogromnego wkładu w każdy szczegół mojej pracy może się zdarzyć, ze nie będą Państwo zadowoleni z produktu, który oferuję. Czy to ze względu na uszkodzenie w transporcie czy wady fabrycznej mają Państwo możliwość i prawo do złożenia reklamacji.

Obok znajduje się formularz, który ma za zadanie ułatwić jej złożenie. 

 

Reklamacje można również składać listownie na poniższy adres lub poprzez wysłanie wiadomości pod adres alike@alike.pl , w której proszę opisać powód reklamacji i swoje żądania.

 

Proszę o zbadanie doręczonej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jej ubytku lub uszkodzenia proszę o spisanie protokołu szkody z kurierem i załączenie go w formularzu lub wysłanie drogą mailową na adres: alike@alike.pl

 

Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Alike Alicja Kędzierska

Fleminga 21

03-176 Warszawa

694 488 433

W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuję się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta.